Bilde av Stein
Levende tid

Foredrag
Levende tid

"Levende tid" henspeiler på motsatsen til dødtid. Min ambisjon er å inspirere til å erstatte dødtid med levende tid. Jeg har brukt mye tid på dette. Hele livet mitt, for å være presis. Dette kan jeg noe om.

Tekst
Til mitt tippoldebarn

Dette brevet ble skrevet på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Oppgaven lød: Skriv et brev som først skal leses om 100 år. Brevet ble også trykket over en helside i Dagbladet.

De var hverken mer eller mindre barske i 1911 enn vi er i 2011. Forskjellen er mye mer dyptgripende enn som så.

 Everest 1985

Foredrag
Everest 1985

I 1985 var Stein P. Aasheim deltager og logistikkansvarlig på den første norske ekspedisjonen til Mt. Everest, under ledelse av Arne Næss jr.  Han sto selv på toppen sammen med Arne Næss 21. april 1985.

Tekst
Kirketaket – nok er nok

"Før. Da mener jeg før powder, backcountryskiing, twin tips, jibbing og allskens merkelige uttrykk funnet på av egosentriske bymennesker i tidsklemme..."

Tekst
Visdom hører steder til

Wisdom sits in places, sier chippewya-indianerne. Visdom hører steder til.

Fridtjof Nansen:

Det ukjendtes ubøielige magt over menneskesindet.